+48 502 576 567 biuro@transglob.com.pl

„Tłumacz” to bardzo ogólne określenie de facto kilku profesji. W poniższym artykule wyjaśnimy, czym różnią się od siebie poszczególni tłumacze.

Tłumacz zwykły

Tłumacze nieprzysięgli zajmują się przekładami wszelkich dokumentów niemających mocy prawnej. W zakresie ich możliwości leży więc tłumaczenie między innymi:

  • Książek,
  • Czasopism,
  • Stron internetowych,
  • Dokumentacji w zakładach pracy.

Zawód tłumacza nieprzysięgłego nie jest jakkolwiek regulowany prawnie. Wykonywać może go każda osoba znająca języki, z których/na jakie tłumaczy. Niemniej ukończenie studiów filologicznych może działać tu marketingowo jako czynnik zwiększający wiarygodność.

Tłumacz przysięgły

W odróżnieniu od swoich „zwykłych” kolegów, tłumacze przysięgli podlegają regulacjom prawnym. Nic w tym dziwnego – zajmują się oni przekładami dokumentów wiążących prawnie czy medycznych. Asystują także cudzoziemcom podczas czynności prawnych takich jak:

  • Zawieranie małżeństw,
  • Wizyty w urzędach,
  • Zeznawanie przed wymiarem sprawiedliwości.
Klawiatura. Niebieski przycisk z białym napisem "Tłumacz"

Tłumacz przysięgły nie ma prawa do błędu w swojej pracy. Jego popełnienie mogłoby pociągnąć za sobą wadliwość procedury prawnej czy komplikacje medyczne.

Zawód ten może wykonywać osoba posiadająca polskie obywatelstwo. Musi ona ukończyć studia wyższe. Od niedawna nie muszą to być studia filologiczne, a jakiekolwiek. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, by tłumaczem przysięgłym języka, dajmy na to, francuskiego, został absolwent farmacji. Może to być wręcz atut! Jego wykształcenie medyczne w połączeniu ze znajomością owej dziedziny nauki pozwoli mu wpasować się w pewną niszę na rynku tłumaczeniowym.

Kandydaci na tłumaczy przysięgłych muszą także zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości. W części pisemnej mają oni 4 godziny na dokonanie tłumaczenia trudnych tekstów. 2 będą tłumaczone z języka obcego na polski. 2 – z polskiego na obcy.

Kobieta przygotowująca się do egzaminu tłumacz przysięgły

W części ustnej przyszły tłumacz przysięgły zmierzy się z tak zwanym tłumaczeniem a vista. Po trzyminutowym zapoznaniu się z tekstem pisanym będzie musiał dokonać jego ustnego przekładu. Drugą składową egzaminu ustnego będzie tłumaczenie języka obcego ze słuchu.

Egzamin jest niezwykle trudny – zdaje go około jeden na pięciu kandydatów. Nic w tym dziwnego – jak już wspominaliśmy, tłumacz przysięgły ma ogromny wpływ na los swoich klientów.