+48 502 576 567 biuro@transglob.com.pl

Tłumaczenie rosyjski

W tym języku tłumaczymy przede wszystkim dokumentację medyczną i farmaceutyczną typu:

 treści opakowań, etykiety produktów leczniczych i kosmetycznych
 ulotki dla pacjenta
 dokumentacja rejestracyjna produktów leczniczych i suplementów diety
 badania i dokumentacje medyczne
 specyfikacje leków
 opinie sanitarno-epidemiologiczne
 katalogi produktów kosmetycznych
 instrukcje użycia wyrobów medycznych
Są to tłumaczenia specjalistyczne, które wymagają od tłumacza wielu lat doświadczeń, a często wykonywania zawodu lekarza.

Tego rodzaju tłumaczenie wykonywaliśmy i wykonujemy dla:

 HASCO-LEK S.A
 "KOSMED" Zbigniew Leżański
 Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „GALENA”
 Pabianickie zakłady farmaceutyczne POLFA S.A
 Adamed Pharma SA
 Aflofarm Farmacja Sp. z o.o.
 Jelfa SA (obecnie Valeant Pharma Sp. z o.o.)
 „Ziołolek” Sp. z o.o.
 DAX Cosmetics Sp. z o.o.
 Organique Sp. z o.o.
 Firma kosmetyczna „LOTON”
 NES Pharma S.J
 ZUS Wrocław

Koszt tłumaczenia na język polski tego typu tekstów wynosi: od 28 – 46 zł za stronę 1500 znaków.
Koszt tłumaczenia na język rosyjski tego typu tekstów wynosi: od 38 – 56 zł za stronę 1500 znaków..

Wykonujemy również tłumaczenia prawnicze, takie jak:

 statuty przedsiębiorstw
 umowy ramowe i kredytowe
 umowy i kontrakty np. o pracę, kupna – sprzedaży, spółki, o przedstawicielstwo
 regulaminy, protokoły, instruktaże, wnioski, pozwolenia
 świadectwa ślubu
 dokumenty normatywne
 akty urodzenia
 dokumentacje analityczne
 książeczki pracy
 decyzje, regulacje prawne, przepisy administracji rządowej
 statuty, akty założycielskie, akty notarialne, kontrakty
 deklaracje zgodności
 deklaracje podatkowe
 certyfikaty rejestracyjne

 wpisy do KRS
 świadectwa i paszporty
 zaświadczenia o dochodach
 dokumentacja patentowa

Tego rodzaju tłumaczenia wykonywaliśmy dla:

 Biowet S.A.
 Izoterm Sp.J.
 Adamed Pharma S.A.
 Pabianickie zakłady farmaceutyczne POLFA S.A
 Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „GALENA”
 Aflofarm Farmacja Sp. z o.o.
 Valeant Pharma Sp. z o.o.
 Fagormastercook S.A.
 Cuprum
 „Ziołolek” Sp. z o.o.
 Absolut Polska SP
 Elektro-Oxigen Polska Sp. z o.o.
Koszt tłumaczenia na język polski tego typu tekstów wynosi: od 26 – 46 zł za stronę 1500 znaków..
Koszt tłumaczenia na język rosyjski tego typu tekstów wynosi: od 35 – 55 zł za stronę 1500 znaków.

Tłumaczymy również teksty techniczne, takie jak:

 instrukcje użytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń
 opisy (zasady) funkcjonowania urządzeń
 specyfikacje: wykonawcze (wykonywanych prac), materiałowe, dostaw, produkcji, narzędzi
 opisy montażu
 oferty urządzeń
 dodatki do specyfikacji

tłumaczenia rosyjski-polski i polski-rosyjski wykonywaliśmy dla:

 Izoterm Sp.J.
 3m Poland Sp. Z o.o.
 Technonicol Insulation Sp. Z o.o.
 Diagnosis S.A.
Koszt tłumaczenia na język polski tego typu tekstów wynosi: od 26 – 46 zł za stronę 1500 znaków.
Koszt tłumaczenia na język rosyjski tego typu tekstów wynosi: od 35 – 55 zł za stronę 1500 znaków.

Zamów wycenę