+48 502 576 567 biuro@transglob.com.pl

Tłumaczenie ukraiński-polski oraz polski-ukraiński

W tym języku tłumaczymy przede wszystkim dokumentację medyczną i farmaceutyczną typu:

 instrukcje użycia wyrobów medycznych
 deklaracje zgodności produktu medycznego z wymogami UE
 karty charakterystyki substancji niebezpiecznych

Są to tłumaczenia specjalistyczne, które wymagają od tłumacza wielu lat doświadczeń, a często
wykonywania zawodu lekarza.

Tego rodzaju tłumaczenie wykonywaliśmy i wykonujemy dla:

1. ZUS M.IN : KRAKÓW, OPOLE, OSTRÓW WLKP. BIELSKO BIAŁA, PIŁA
2. 3M MANUFACTURING, 3M POLAND, 3M WROCŁAW,
3. AFLOFARM
4. VALEANT,
5. ORGANIQUE;

Koszt tłumaczenia na język polski tego typu tekstów wynosi: od 34 – 48 zł za stronę 1500
znaków.

Koszt tłumaczenia na język ukraiński tego typu tekstów wynosi: od 39 – 52 zł za stronę 1500
znaków..

Tłumaczymy również tekst prawnicze, takie jak:

 umowy ramowe,
 jakościowe,
 statuty przedsiębiorstw,
 umowy o poufności itp.
 umowy i kontrakty np. o pracę, kupna – sprzedaży, spółki, o przedstawicielstwo
 regulaminy, kodeksy, protokoły, instruktaże, rozporządzenia
 uchwały, decyzje, regulacje prawne, przepisy administracji rządowej
 statuty, akty założycielskie, akty notarialne
 regulacje prawne: dotyczące jakości i bezpieczeństwa w krajach UE, dyrektywy EWG,
 deklaracje zgodności

Tego rodzaju tłumaczenia wykonywaliśmy dla:

 3M MANUFACTURING, 3M POLAND, 3M WROCŁAW,
 URZĘDU MIASTA ŁODZI,

Koszt tłumaczenia na język polski tego typu tekstów wynosi: od 34 – 48 zł za stronę 1500
znaków.

Koszt tłumaczenia na język ukraiński tego typu tekstów wynosi: od 39 – 52 zł za stronę 1500
znaków..

Tłumaczymy również teksty techniczne , takie jak:

 instrukcje użytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń np. urządzeń spawalniczych,
obrabiarek, tokarek, sprzętu AGD
 opisy (zasady) funkcjonowania urządzeń
 arkusze danych technicznych
 formularze kontroli, procesu bezpieczeństwa
 projekty techniczne np. projekt raportu technicznego ISO, budowy zakładu produkcyjnego,
dotyczące instalacji przemysłowych, planu działań, oceny ryzyka
 karty bezpieczeństwa produktów i karty analizy ryzyka

Tłumaczenie ukraiński-polski oraz polski-ukraiński wykonywaliśmy dla:

 Zelmer,
 Viessman,
 3M MANUFACTURING, 3M POLAND, 3M WROCŁAW,

Koszt za tłumaczenie ukraiński-polski tego typu tekstów wynosi: od 34 – 48 zł za stronę 1500
znaków.

Koszt tłumaczenia na język ukraiński tego typu tekstów wynosi: od 39 – 52 zł za stronę 1500
znaków..

Zamów wycenę