Usługi

Tłumaczenia medyczne TŁUMACZENIA MEDYCZNE

współpracujemy z 15 zakładami farmaceutycznymi w Polsce
i Europie

sprawdź nasze referencje >>

Tłumaczenia Techniczne TŁUMACZENIA TECHNICZNE

obsługujemy większość producentów AGD w Polsce

sprawdź nasze referencje >>

Tłumaczenia Prawnicze i Finansowe TŁUMACZENIA PRAWNICZE I FINANSOWE

wykonujemy tłumaczenia dokumentacji prawniczo-ekonomicznej zlecane przez Ministerstwo Skarbu Państwa

sprawdź nasze referencje >>

Tłumaczenia uwierzytelnione TŁUMACZENIA UWIERZYTELNIONE

obsługujemy większość producentów AGD w Polsce

sprawdź nasze referencje >>

TŁUMACZENIA PISEMNE

 

Tłumaczenia pisemne zwykłe

  • Są to przekłady tekstów wykonywane przez doświadczonych filologów. Proces tłumaczenia nie wymaga udziału specjalisty z konkretnej dziedziny.

 

Tłumaczenia pisemne specjalistyczne

  • Są to przekłady tekstów wymagających udziału specjalistów z danej branży. Osoby te z racji wykształcenia i wykonywanego zawodu gwarantują właściwą jakość merytoryczną tekstu wynikowego.

 

Tłumaczenia przysięgłe

  • Jest to tłumaczenie poświadczone przez tłumacza posiadającego uprawnienia nadane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dokument wymagający tłumaczenia poświadczonego to taki, który posiada znamiona dokumentu urzędowego (pieczęcie, podpisy itp.)

 

Strona przeliczeniowa tłumaczenia przysięgłego liczy 1125 znaków (ze spacjami) w dokumencie przetłumaczonym. Każda rozpoczęta strona liczona jest jako cała. Jakość naszych tłumaczeń wyznaczają standardy przyjęte w procesie tłumaczenia.
 

 
TŁUMACZENIA USTNE

 

Tłumaczenie konsekutywne

Polegają one na tym, że mówiący robi przerwy w trakcie wypowiedzi umożliwiając tłumaczowi dokonanie przekładu. Ten typ tłumaczeń stosowany jest najczęściej podczas rozmów handlowych, konferencji, szkoleń.

 

Tłumaczenie symultaniczne

Polegają one na tłumaczeniu równoległym - przekład następuje w trakcie wypowiedzi osoby przemawiającej. Ten typ tłumaczeń stosowany jest najczęściej podczas konferencji międzynarodowych, kongresów i innego typu spotkań, w których bierze udział wielu uczestników. Wymaga zastosowania sprzętu do transmisji przekładu i zaangażowania zespołu dwóch tłumaczy (dla jednego języka obcego), którzy zmieniają się w odstępach półgodzinnych.

Wykonujemy zarówno tłumaczenia symultaniczne (kabinowe), jak i konsekutywne. O wysokiej jakości tych tłumaczeń świadczy fakt, że w przeszłości  obsługiwaliśmy Biuro Prezydenta Wrocławia w zakresie tłumaczeń ustnych podczas spotkań z zagranicznymi delegacjami.