Tłumaczenia uwierzytelnione

Tłumaczenia uwierzytelnione Wrocław | Transglob

 

Wykonujemy tłumaczenia uwierzytelnione dla osób prywatnych, firm a także na potrzeby organów państwowych.

Przykłady takich tłumaczeń to:

 • dyplomy/świadectwa szkolne
 • zaswiadczenia lekarskie
 • dowody rejestracyjne samochodu
 • umowa zakupu samochodu
 • zaswiadczenia o niekaralnosci
 • swiadectwa pracy
 • karty pojazdów
 • dowody rejestracyjne
 • faktury, rachunki
 • akty urodzenia
 • akty małżenstwa
 • akty zgonu
 • akty notarialne
 • pełnomocnictwa, upoważnienia
 • atesty
 • wpisy do ewidencji działalności gospodarczej
 • zaświaddczenai lekarskie, wypisy ze szpitala, wyniki badań
 • umowy handlowe
 • umowy kredytowe
 • wyroki
 • testamenty
 • audyty
 • dokumenty bankowe
 • polisy ubezpieczeniowe
 • dokumentacje firmowe
 • dokumantacja sądowa, dokumenatcja procesowa
 • zaświadczenie o niekaralności