Tłumaczenia prawnicze i finansowe

 

Tłumaczenia prawnicze i finansowe Wrocław | Transglob

 

Wykonujemy tłumaczenia dokumentów o wysokiej ważności, tłumaczymy m. in.:
 

dokumenty Prawnicze:

- umowy kredytowe
- umowy zakupu
- umowy sprzedaży
- umowy o usługi
- umowy o pracę
- umowy darowizny
- umowy poufnośc

- akty prawne

- analizy SWOT
- dokumenty podatkowe
- opinie biegłych rewidentów
- opinie prawne
- akty
- pełnomocnictwa
- certyfikaty
- polisy ubezpieczeniowe
- dokumentacje sądowe

dokumenty Finansowe:
 

- wyciągi, gwarancje bankowe
- dokumentacje wekslowe
- rachunki zysków i strat
- oświadczenia dochodowe
- sprawozdania finansowe
- bilanse